Elever från bild och natur samarbetar under FEX-veckan

11 okt 2021

Under FEX-veckan samarbetade eleverna från Estetiska bildinriktningen och Natur med varandra i ett gemensamt projekt. 

Både vetenskapen och konsten försöker att förklara världen för oss fast från olika utgångspunkter. När de lyckas så gör det att vi ser på vad som är sant på ett nytt sätt. Fokus är att komma fram till nya insikter och att sedan kommunicera dessa. Pga. den självklara kopplingen mellan våra ämnen har vi haft ett gemensamt projekt där vi tittat på ämnens färger och hur de reagerar med varandra, hur olika celler och nebulosor ser ut och efter det skapat både rymd- och cellbilder i tekniken acrylic pouring.

Alla nyheter »