lowres_tibble_R9Q3351.jpg

Elevhälsa

Tibble Campus Täby

Elevhälsa och elevstöd

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Därför lägger vi extra stor vikt vid att ha ett fantastiskt team av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare samt psykolog som tillsammans utgörs Tibbles elevhälsa. Tillsammans med våra kompetenta studie- och yrkesvägledare arbetar de med att förebygga och stödja eleverna så de ska kunna uppnå kunskapsmålen.

Kontakt elevhälsa

Kurator

Skolsköterska

Specialpedagog

Skolläkare

Skolpsykolog

Läs mer om våra funktioner inom elevhälsan arbetar här:

Kurator

Skolsköterska

Specialpedagog

Kontakt

Biträdande rektor ES, IHL & Elevhälsa

Susanne Durlind

Telefon: 073-661 27 07

@

lowres_R9Q5946.jpg

Elevhälsofrämjande kalendarium

Hälsofrämjande aktiviteter för alla klasser

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer där trygghet och studiero råder. Vi arbetar ute i klasserna med undervisning om olika hälsofrämjande delar och är synliga i skolans olika verksamheter. Det sker ett tätt samarbete med övrig personal och externa kontakter runt eleverna.

Elevhälsofrämjande aktiviteter genomförs i samtliga klasser under läsåret. Varje yrkesgrupp arbetar med olika aktuella teman som kost, sömn, stress, motivation, studieplanering, porr och sex.

Catrin_Sandberg-scaled.jpg

Catrin Sandberg har elevernas mående i fokus

“Ungdomar lever i nuet på ett sätt man som vuxen ibland glömmer bort att göra. Det smittar av sig.”

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand och vi arbetar ständigt med att stötta eleverna för att kunna uppnå kunskapsmålen. Någon som är extra engagerad i arbetet är Catrin Sandberg i uppdrag som förstelärare arbetar tillsammans med skolans Elevhälsa med fokus på tillgängligt lärande, feedback och elevernas mående. 

Catrin undervisar även i Samhällskunskap, Svenska och Modevetenskap och tycker det är roligt att höra elevernas tankar och idéer om samtiden.

“Ungdomar lever i nuet på ett sätt man som vuxen ibland glömmer bort att göra. Det smittar av sig.”