lowres_tibble_R9Q3351.jpg

Elevhälsa

Tibble Campus Täby

Elevhälsa och elevstöd

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Därför lägger vi extra stor vikt vid att ha ett fantastiskt team av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare samt psykolog som tillsammans utgörs Tibbles elevhälsa. Tillsammans med våra kompetenta studie- och yrkesvägledare arbetar de med att förebygga och stödja eleverna så de ska kunna uppnå kunskapsmålen.

Kontakt elevhälsa

Kurator

Skolsköterska

Specialpedagog

Skolläkare

Psykolog

Läs mer om våra funktioner inom elevhälsan arbetar här:

Kurator

Skolsköterska

Specialpedagog

Kontakt

Biträdande rektor ES, IHL & Elevhälsa

Susanne Durlind

Telefon: 073-661 27 07

@

lowres_R9Q5946.jpg

Elevhälsofrämjande kalendarium

Hälsofrämjande aktiviteter för alla klasser

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer där trygghet och studiero råder. Vi arbetar ute i klasserna med undervisning om olika hälsofrämjande delar och är synliga i skolans olika verksamheter. Det sker ett tätt samarbete med övrig personal och externa kontakter runt eleverna.

Elevhälsofrämjande aktiviteter genomförs i samtliga klasser under läsåret. Varje yrkesgrupp arbetar med olika aktuella teman som kost, sömn, stress, motivation, studieplanering, porr och sex.