lowres_R9Q8347-e1629109037877.jpg

Våra lärare

Möt Tibbles lärare

Lär känna några av våra fantastiska lärare på Tibble som berättar om vad som är utmärkande i deras undervisning och hur de motiverar eleverna till att lyckas i skolan.

Möt Philip Hedberg - Lärare i samhällskunskap och ordförande för skolans FN-förening

"Det är med andra ord en riktigt fröjd och förmån att få arbeta här på heltid."

Philip Hedbergs vision är att vara en inspiratör inom ämnet samhällskunskap som han undervisar i. Centralt i hans undervisning är att eleverna ska känna att de växer som individer och han arbetar aktivt med att kunna föra en dialog mellan teori och praktik, någon som han anser är extra viktigt i dagens samhällsdebatt.

”Jag ställer höga krav på mina elever och tillsammans skapar vi ett gemensamt och tydligt fokus — ett fokus som präglar Tibbles ungdomar; de är ambitiösa, målinriktade och positiva. Det är med andra ord en riktigt fröjd och förmån att få arbeta här på heltid.”

Parallellt med undervisningen driver Philips även skolans FN-förening, som är ett samarbete med svenska FN-förbundet.

Läs hela intervjun här!

Möt Ramona Holmlund - Förstelärare i historia och engelska

”Vi eftersträvar att skapa roliga kurser med intressant innehåll"

Ramona Holmlund har undervisat i historia och engelska på Tibble Campus Täby i 10 år och lägger stort fokus på att inkludera det engelska språket i kurserna.

”Vi försöker även att jobba ämnesövergripande med våra kollegor för att minska arbetsbördan och antalet uppgifter som eleverna behöver göra. Våra elever upplever dessa projekt som kreativa och roliga. Vi eftersträvar att skapa roliga kurser med intressant innehåll som reflekterar samhällets och elevernas intressen, där är elevinflytande av stor vikt.”

Läs hela intervjun här!

Johanna Kuniholm ser till att eleverna klarar matten

”Kunskap är en färskvara.”

Johanna Kuniholm är lärare i matematik och fysik och undervisar främst på Naturprogrammet på Tibble Campus Täby. I sin undervisning jobbar hon med att eleverna ska förstå varifrån formler och resonemang kommer, samt hur olika områden hänger ihop. Det demonstrerar hon genom att så ofta som möjligt ge exempel på när man kan använda sig av kunskapen i praktiken och repetera uppgifter eleverna gått igenom tidigare. Detta gör att lektionerna får mer av en röd tråd och det är lättare både för Johanna och eleverna att känna att ett område hänger ihop.

”Kunskap är en färskvara, så genom att då och då öva på saker som vi gjorde några veckor tidigare drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.”

Läs hela intervjun här!