lowres_R9Q8347-e1629109037877.jpg

Våra lärare

Möt Tibbles lärare

Lär känna några av våra fantastiska lärare på Tibble som berättar om vad som är utmärkande i deras undervisning och hur de motiverar eleverna till att lyckas i skolan.

Johanna Kuniholm ser till att eleverna klarar matten

”Kunskap är en färskvara.”

Johanna Kuniholm är lärare i matematik och fysik och undervisar främst på Naturprogrammet på Tibble Campus Täby. I sin undervisning jobbar hon med att eleverna ska förstå varifrån formler och resonemang kommer, samt hur olika områden hänger ihop. Det demonstrerar hon genom att så ofta som möjligt ge exempel på när man kan använda sig av kunskapen i praktiken och repetera uppgifter eleverna gått igenom tidigare. Detta gör att lektionerna får mer av en röd tråd och det är lättare både för Johanna och eleverna att känna att ett område hänger ihop.

”Kunskap är en färskvara, så genom att då och då öva på saker som vi gjorde några veckor tidigare drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.”

Läs hela intervjun här!
Anna_Johansson-scaled.jpg

Anna Johansson utvecklar ledarskap i klassrummet

“Det roligaste med att undervisa är att ingen dag är den andra lik och att dagligen få möta mina elever.”

Anna Johansson undervisar först och främst i ämnet teater på Tibble, bland annat i scenisk gestaltning, teaterteori, sceniskt karaktärsarbete. Anna är också förstelärare och har som uppdrag att arbeta med ledarskapet i klassrummet och att även arbeta gruppstärkande med eleverna.

Anna har arbetat på Tibble sedan 1994 och har väldig många starka minnen, men ett som ligger varmt om hjärtat är när vi spelade Chess som slutproduktion och Benny Andersson och Anders Eljas kom och tittade på föreställningen.

“Det roligaste med att undervisa är att ingen dag är den andra lik och att dagligen få möta mina elever.”

Möt Philip Hedberg - Lärare i samhällskunskap

"Det är med andra ord en riktigt fröjd och förmån att få arbeta här på heltid."

Philip Hedbergs vision är att vara en inspiratör inom ämnet samhällskunskap som han undervisar i, med förhoppning att den passionen också smittar av sig till eleverna. Centralt i hans undervisning är att eleverna ska känna att de växer som individer och han arbetar aktivt med att kunna föra en dialog mellan teori och praktik, någon som han anser är extra viktigt i dagens samhällsdebatt.

Philip har också ett försteläraruppdrag med fokus på studie- och yrkesvägledning på skolan. 

”Ett viktigt mål som jag tycker skolan ska sträva efter är att varje elev har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för att med trygghet kunna utforma sina egna val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”

Läs hela intervjun här!
Catrin_Sandberg-scaled.jpg

Catrin Sandberg har elevernas mående i fokus

“Ungdomar lever i nuet på ett sätt man som vuxen ibland glömmer bort att göra. Det smittar av sig.”

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand och vi arbetar ständigt med att stötta eleverna för att kunna uppnå kunskapsmålen. Någon som är extra engagerad i arbetet är Catrin Sandberg i uppdrag som förstelärare arbetar tillsammans med skolans Elevhälsa med fokus på tillgängligt lärande, feedback och elevernas mående. 

Catrin undervisar även i Samhällskunskap, Svenska och Modevetenskap och tycker det är roligt att höra elevernas tankar och idéer om samtiden.

“Ungdomar lever i nuet på ett sätt man som vuxen ibland glömmer bort att göra. Det smittar av sig.”

Eva Sandström - Lärare på IHL-programmet

"Det är viktigt att alla får sin chans oavsett förutsättningar.”

Det här är Eva Sandström som undervisar i Idrott & hälsa, Specialidrott och i programgemensamma ämnen på IHL-programmet. Hon har även som uppdrag på Tibble att driva NIU- och LIU-utbildningarna. 

Eva valde att bli lärare eftersom hon tror att man som lärare har en stor inverkan på eleverna.

Jag har haft några lärare som lyckades mindre bra i sitt uppdrag vilket påverkade mig och min skolgång negativt. Någonstans där bestämde jag mig för att försöka bli en lärare som ser alla elever. Det är viktigt att alla får sin chans oavsett förutsättningar.”

Läs hela intervjun här!

Möt Ramona Holmlund - Förstelärare i engelska

”Vi eftersträvar att skapa roliga kurser med intressant innehåll"

Ramona Holmlund har undervisat i historia och engelska på Tibble Campus Täby i över 10 år och lägger stort fokus på att inkludera det engelska språket i kurserna.

”Vi försöker även att jobba ämnesövergripande med våra kollegor för att minska arbetsbördan och antalet uppgifter som eleverna behöver göra. Våra elever upplever dessa projekt som kreativa och roliga. Vi eftersträvar att skapa roliga kurser med intressant innehåll som reflekterar samhällets och elevernas intressen, där är elevinflytande av stor vikt.”

Läs hela intervjun här!

Hamada Sidqi - lärare på Teknikprogrammet

"Teknik är en tvärvetenskaplig lära där sammanhang i lärandet står i fokus”

Hamada undervisar främst på vårt Teknikprogrammet i matematik, datavetenskap, fysik och teknik. Hamada leder även Tibble Mathletes, en grupp elever som har ett särskilt stort intresse för och som vill utvecklas i ämnet. 

Tibble Mathletes består av elever från alla årskurser inom Teknik-, Ekonomi- och Naturvetenskapsprogrammet som utöver extra matematikundervisningen deltar i flera rikstäckande tävlingar, exempelvis Skolornas matematiktävling och Olympiader inom programmering och matematik.

”Tävlingarna gör att eleverna blir ännu vassare i problemlösning” förklarar Hamada.

Läs hela intervjun här

Ann Wennerlund - Förstelärare i läsutveckling

“I och med att läsförståelsen har minskat står vi inför ett demokratiproblem där människor har svårt att läsa dagstidningar.”

På Tibble är vi väldigt stolta över vårt bibliotek i världsklass som har över 20 000 titlar av både skönlitteratur och facklitteratur till utlåning. För att öka läslusten hos eleverna har Ann Wennerlund i uppdrag som förstelärare att öka samarbetet mellan lärarna och skolans bibliotek. 

Ann undervisar även i Svenska och Historia men innan hon blev lärare pluggade hon ekonomi på Handelshögskolan innan hon insåg insåg att hon inte ville arbeta med siffror utan med människor. 

“Lärare var ett yrke jag hade drömt om när jag var liten så jag bestämde mig för att skola om mig och har aldrig ångrat mig.”

Läs hela intervjun här!

Mikael Littwold säkerställer den höga kvaliteten på Estetiska programmet

“Att få vara med och påverka deras utvecklingsprocess inom deras respektive konstnärliga område är fantastiskt och en ren ynnest."

Det Estetiska programmet på Tibble sprider en fantastisk stämning året om, och någon som har sett till att utbildningen har kunnat hålla den höga kvaliteten de senaste 30 åren är förstelärare Mikael Littwold. 

Mikael undervisar i ämnet Musik och ett starkt minne som han har från sin tid på Tibble är när de satte upp musikalen CHESS på Tibble Teater 2005 och den sista föreställningen besöktes av självaste Benny Andersson och Anders Eljas. 

“Det var ett stort ögonblick. Alla musikaler, konserter och utställningar vi gör skapar oförglömliga minnen.”

Läs hela intervjun här!

Marie Wikner kopplar ihop teori med verklighet

"Då känner jag verkligen att jag har världens bästa jobb!”

Marie Wikner har många års erfarenhet från näringslivet och undervisar i Företagsekonomi, Entreprenörskap samt Ledarskap & Organisation på Tibble. Hon har även ett uppdrag som utvecklingsledare att se till att eleverna tränas inför verkligheten utanför skolan och hon fokuserar därför på att ordna sammanhang där de får möjlighet att koppla ihop teori med verklighet.

“Jag vill ge eleverna inblick i företag och möjliga arbetsuppgifter inom näringslivet och ordnar möten där ekonomieleverna får inspireras och träffa representanter från olika företag.” 

Maries starkaste minne från Tibble är som hos många andra gymnasielärare studentdagen, i juni 2022 var det extra speciellt då man äntligen kunde samlas igen efter några år av pandemi.

“När alla står upp och sjunger och dansar tillsammans får jag rysningar. Då känner jag verkligen att jag har världens bästa jobb!”

Läs hela intervjun här!
Carina_Bratt-scaled.jpg

Carina Bratt säkerställer hög kvalitet i matematiken

"Det är fantastiskt att få följa ungdomarna och se deras utveckling till att bli flygfärdiga, unga vuxna."

Carina Bratt undervisar i Matematik och Ekonomi och på Tibble har hon i uppdrag att se till att matematikundervisningen håller hög kvalitet. Carin har ett stort intresse för pedagogik och för henne är det bästa med att vara lärare att få följa ungdomarnas utveckling och hjälpa dem i sitt lärande. 

“Ett starkt minne bär jag med mig från förra året, när en elev skickade en blomsterbukett hem till mig, och tackade för att jag varit elevens lärare i tre år. Det värmer i hjärtat.”

Johan_Tornblom-scaled.jpg

Johan Törnblom skapar kontakt med högskola och universitet

“Att få så många minnen och tacksamma ord från elever man arbetat med, i med och motgång, gör arbetet så mycket roligare.” 

Vi lägger stor vikt vid att våra elever ska vara väl förberedda för högre studier efter sina tre år på Tibble. Johan Törnblom har som uppdrag att skapa möten och kontakter med universitet och högskola för skolans elever genom besök på olika program och lärosäten samt gästföreläsningar på skolan. 

Johan valde att bli lärare eftersom att han drivs av mötet med elever, att handleda, förklara och synliggöra ämnets komplexitet och se hur det leder till ökad förståelse hos eleven. För honom är eleverna det bästa med Tibble, och skolans samlingar och studentavslutningar har blivit starka minnen. 

“Att få så många minnen och tacksamma ord från elever man arbetat med, i med och motgång, gör arbetet så mycket roligare.” 

Malin_Aneman-scaled.jpg

Malin Åneman - Förstelärare i Psykologi

“Tänk att få följa med och vara delaktig i elevernas utveckling. Det är en förmån” 

Malin Åneman är förstelärare i Psykologi och undervisar i Samhällskunskap, Psykologi och Sociologi. På Tibble driver hon ett projekt för att utveckla och systematisera elevernas närvaro genom tydliga strukturer och uppföljning. Lärare var det sista hon ville jobba som när hon var liten, men ändå var det just vad hon blev och hon har inte ångrat sig en sekund! 

“Tänk att få följa med och vara delaktig i elevernas utveckling. Det är en förmån” 

Helen Seetodeh - Förstelärare Teknikprogrammet

"Jag drivs att att utvecklas och kunna utveckla andra"

Helen Setoodeh har arbetat på Tibble sedan 2018 och är förstelärare på Teknikprogrammet på skolan. Helen har en magisterexamen inom Matematik och Data från KTH och SU och hon letar ständigt efter nya sätt att utveckla sig inom sitt favoritämne teknik. 

På tekniklektionerna fokuserar Helen på att undervisa eleverna inom de senaste teknologierna som AI, Internet of Things eller att skapa rörelse med Arduino. För Helen är det roligaste med teknik att kunna följa med i utvecklingen som sker hela tiden. 

“Att vara kapabel till att informera och leverera en del av sina nya kunskaper till nyfikna och engagerade elever leder till att det händer massor med roliga saker på lektionerna. Eleverna skapar en helt ny värld av sin nyfikenhet och kreativitet.” berättar hon.

Läs hela intervjun här
Fernando_Holmqvist-Amu-scaled.jpg

Fernando Holmqvist-Amu driver och utvecklar NIU-utbildningarna på skolan

“Starkaste minnet är vinsten i hockeymatchen mellan Tibble och Åva!”

Fernando Holmqvist-Amu som undervisar i Idrott & Hälsa, Specialidrott, träning- och tävlingslära. På Tibble har han även ett uppdrag som utvecklingsledare att driva och utveckla NIU-utbildningarna på skolan. 

Fernando är parallellt med lärarjobbet verksam inom föreningsidrotten och han valde att bli lärare just för att ville kunna vara en stöttning och brygga mellan elitidrotten och studierna. Hans starkaste minne från Tibble är en viktigt seger. 

“Det måste nog vara när vi vann den senaste och sista upplagan av hockeymatchen mellan Tibble och Åva!”

Tina Lindquist tar eleverna till Skol-SM i juridik

"Att vara runt unga vuxna varje dag att få följa deras utveckling är väldigt inspirerande.”

På Tibble är vi väldigt stolta över våra elever som läser Ekonomi Juridik och som två år i rad har kammat hem topplaceringar i Skol-SM i juridik, 2021 blev det en silvermedalj och i våras tog Tibblelaget Lex Specialis hem vinsten. 

Tina Lindquist undervisar i just Ekonomi och Juridik på Tibble och hon har i uppdrag som utvecklingsledare på skolan att förbereda eleverna inför tävlingsmomenten.

Tina har arbetat många år inom näringslivet men kände tillslut att hon ville vara med och utveckla och stötta kommande generationer.

“Jag uppskattar att få vara en del av den utveckling- och inlärningsprocess som sker varje dag i skolan. Att vara runt unga vuxna varje dag att få följa deras utveckling är väldigt inspirerande.”

Läs hela intervjun här!
Carin_Eklund-scaled.jpg

Carin Eklund - Skapar samsyn kring bedömning och kunskap

"Mitt hjärta klappar för alla elevers rätt att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar"

Carin Eklund är svensklärare och utvecklingsledare på Tibble och har i uppdrag att se till att det finns en samsyn kring bedömningspunkter, kunskap och elever. Carin valde att bli lärare eftersom hennes hjärta klappar för alla elevers rätt att både få återkoppling och att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Vid frågan om hennes starkaste minne från Tibble har hon svårt att välja ett. 

“Att jag gör mitt 19:e läsår säger väl något om att det bara finns bra saker att minnas och att jag trivs och gillar min skola.”

Niklas_Johnsson-scaled.jpg

Niklas Jonsson - Utvecklar de samhällsorienterade ämnena

“Jag ser till att vi fortsätter med det som idag fungerar mycket bra” 

Niklas Jonsson undervisar i Geografi, Samhällskunskap, Sociologi och Religion och har i uppdrag att utveckla de samhällsorienterade ämnena på skolan. 

“Jag ser till att vi fortsätter med det som idag fungerar mycket bra och försöker förbättra det som fungerar mindre bra.” 

Niklas valde att bli lärare eftersom han alltid har gillat att förklara saker och göra frågesporter, samtidigt som han känner att han kan göra något bra för samhället. Hans starkaste minne från Tibble är studentdagen som han har haft förmånen att uppleva många gånger. 

“Jag har jobbat väldigt länge på Tibble och studenten är verkligen en speciell dag som gör mig lika berörd varje år.”

Henrik_Lokind-scaled.jpg

Henrik Lokind - Filosofi och Svenska

"Det är omöjligt att bara välja ett bra minne från min tid på Tibble"

Henrik Lokind undervisar i Filosofi och Svenska. På Tibble har Henrik uppdraget att informera om, implementera och utvärdera utbildningsreformer som beslutas av regering och riksdag. 

Henrik hamnade på lärarutbildningen av en slump utifrån hans intresse i filosofi och litteratur, och det var under praktiken som han upptäckte glädjen i att jobba tillsammans med ungdomar.