lowres_web_R9Q7983.jpg

Internationella Tibble

Internationella satsningar

Tibble Gymnasium är en internationell skola. Det vill säga en skola som ger våra elever möjlighet att uppleva andra kulturer och traditioner, att öva språk på plats och att skapa kontakter med ungdomar från andra länder. Inom vissa programinriktningar ger vi även eleverna möjlighet att resa till andra länder.

Internationaliseringsarbetet på Tibble ska:

  • möjliggöra för elever och lärare att möta och förstå människor och tankar från andra kulturer.
  • se till att arrangera kurser och resor som leder elever och lärare närmare andra länder och kulturer.
  • inom ramen för olika ämnen och kurser träna det globala tänkandet.
  • utveckla ett långsiktigt samarbete med olika utländska partnerskolor.

Resor 

Genom olika resor får våra elever en enastående upplevelse som ger de ett nytt perspektiv på andra länders kulturer och värderingar. Tidigare har vi bland annat rest till Kina, USA, Storbritannien där eleverna har fått besöka svenska företag utomlands och andra gymnasieskolor för att få en inblick i deras skolkultur. Vi har även hälsat på olika religiösas organisationer, till exempel Buddhist- och Sikhtempel och Baptistkyrkor.

Samarbeten 

Tibbles internationaliseringsarbete har en lång tradition av att uppmuntra elever och lärare till internationellt nätverkande och samarbete. Skolan har en rad olika projekt med andra europeiska länder, däribland Tyskland, Spanien och Baltikum där eleverna får träffa ungdomar från andra länder. Ibland handlar det om att arbeta i projekt tillsammans, besöka andra skolor eller ta emot elever som hälsar på i Sverige. Våra lärare får också möjligheten att följa europeiska kollegor och därmed samla erfarenhet och kunskaper som bidrar till vidareutvecklingen av vår skola.

Tibble Gymnasium är en av 17 skolor i Sverige som erbjuder alla elever som läser tyska steg 4 möjligheten att genomföra det tyska språkdiplomet, som heter DSD Stufe I. Det är Tyska Statens officiella språkdiplom som varje år genomförs i fler än 65 länder på fler än 900 skolor med kring 51000 deltagare per år. Provet skrivs en gång per år samma dag i hela världen och skickas till Tyskland för bedömning.

Om man klarar av provet får man ett diplom som man med fördel kan ha med när man söker jobb i framtiden. Ett DSD diplom visar att man har kunskaper i tyska som erkänns i hela världen. Diplomet motsvarar CEF-nivån B1 (enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk – CEF) och gör det möjlighet att kunna göra DSD Stufe II som visar att du är behörig att börja förberedande studier i Tyskland och ger fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland.

Internationella studenter 

Som internationell skola välkomnar vi elever från andra länder. Vi kan på ett tillfredsställande sätt tillgodose det stora intresse som finns hos dem, vad det gäller svensk undervisning, språk, kultur och traditioner. Tibble har flera utbyteselever som kommer hit och studerar, umgås och trivs med våra trevliga elever.

Miljonbidrag för internationellt forskningssamarbete

Läs mer om Tibbles forskningssamarbete här