lowres_R9Q7297-1.jpg

Biblioteket

Välkommen till Tibbles bibliotek!

Biblioteket hos oss på Tibble Gymnasium har en viktig och central roll. Här erbjuds elever och lärare aktuell skönlitteratur, facklitteratur samt ett stort antal tidskrifter.

Tibbles bibliotekskatalog

Sök efter böcker, låna om dina böcker eller se dina lån

Till bibliotekskatalogen

Söksida

Ämnesövergripande databaser och länktips

Till söksidan

Länksamlingen

Databaser och länkar ordnade efter ämne

Till länksamlingen

Bibliotekets öppettider

Måndag–torsdag     kl. 8.30–16.40
Fredag                       kl. 8.30–16.00

Ni kan lämna tillbaka böcker i återlämningslådan utanför biblioteket när som helst under skolans öppettider.

Litterära salongen 

Gå med i Tibbles egna bokcirkel. Läs och diskutera böcker med elever från hela skolan. Nästa träff är 10/2 kl. 15. Läs mer här.

Kontakt

Skolbibliotekarie

Rebecca Andersson

Telefon: 08 522 827 50

@

Ett bibliotek i världsklass!

Biblioteket har fått den fina utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det bevisar den höga kvalitet som vårt bibliotek håller och som personal och elever har stor glädje och nytta av.

lowres_R9Q2328-e1625221885252.jpg

Kriterier för ett skolbibliotek i världsklass

En tydlig del av skolans pedagogiska vision

  • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • Har överblick över lärarresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
lowres_R9Q1497.jpg

Om biblioteket

Modernt, aktuellt och digitalt

Bokbiblioteket innehåller cirka 25 000 titlar som stämmer väl överens med skolans profil. Bokbeståndet hålls ständigt uppdaterat.

Bibliotekslokalerna är fräscha och rymliga. Här på 550 kvadratmeter ryms utöver alla boktitlar, både sitt- och ståplatser. För närvarande finns det 16 stationära datorer, en skrivare och ett trådlöst nätverk som våra elever kan nyttja under bibliotekets öppettider.

Bibliotekspersonalen utgörs av en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie anställd och en bokuppsättare, anställd på några timmar i veckan.