lowres_tibble_R9Q3311-e1628667465120.jpg

Lärpunkten

Lärpunktens studiestöd

På Lärpunkten kan elever få hjälp med sina skoluppgifter, läxor och planeringsstöd av en pedagog, men kan även välja att jobba självständigt. Lärpunkten har fasta öppettider under vilka det finns en eller flera pedagoger på plats. Lärpunktens schema finns uppsatt vid receptionen och här på hemsidan.

Stödet erbjuds alla elever och verksamheten är öppen för drop-in. Lärare och mentorer kan rekommendera elever i behov av stöd att gå till Lärpunkten. Stödet för matematik gäller enbart för det ämnet och några tider kan vara kursnivåinriktade.