Kompass som balanserar på måttstock

Antagning

Tibble Campus Täby

Antagningsgräns & median

Här hittar du antagningsgränserna och median till alla program och inriktningar på Tibble inför gymnasiestart HT23.

Program & inriktning

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Idrott, hälsa & ledarskap

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Kontakt

Studie- & yrkesvägledning

@