lowres_R9Q0676.jpg

Antagning

Tibble Campus Täby

Antagningsgräns & median

Här hittar du antagningsgränserna och median till alla program och inriktningar på Tibble inför gymnasiestart HT21.

Program & inriktning

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Idrott, hälsa & ledarskap

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare NA, TE & IHL

Ida Lindell

Telefon: 073-661 27 16

@

Studie- och yrkesvägledare SA & ES

Robin Skoglund

Telefon: 073-661 27 55

@

Studie- och yrkesvägledare EK

Nils Sparreman

Telefon: 073-661 27 15

@