Tibble_kista_lowres-2587.jpg

Poängplaner

Programmens poängplaner

Nedan hittar du poängplaner för respektive program på Tibble Campus Täby. De olika inriktningarna är inkluderade i programmets poängplan.

Program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Idrott, hälsa & ledarskap (IHL)

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet