Tibble_kista_lowres-2587.jpg

Poängplaner

Programmens poängplaner

Nedan hittar du poängplaner för respektive program på Tibble Campus Kista. De olika inriktningarna är inkluderade i programmets poängplan.

Program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Idrott, hälsa & ledarskap (IHL)

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare NA, TE & IHL

Ida Lindell

Telefon: 073-661 27 16

@

Studie- och yrkesvägledare SA & ES

Robin Skoglund

Telefon: 073-661 27 55

@

Studie- och yrkesvägledare EK

Nils Sparreman

Telefon: 073-661 27 15

@