Fyra elever sitter runt bord i uppehållsrum och diskuterar

Elevföreningar

Föreningar på Tibble

Tibble har en lång och stolt föreningstraditioner och för många elever är det en självklarhet att engagera sig i en förening vid sidan av studierna. Nedan kan du läsa mer om Tibbles olika föreningar.

Tibbles Elevråd

Elevrådet är till för att främja samarbetet mellan skolan och eleverna. I elevrådet ingår representanter för samtliga klasser på skolan samt representanter för skolans ledning. Samtliga elever på skolan är formellt sett medlemmar i elevrådet och har rätt att få sin röst hörd.

Tibble Akademi

Tibble Akademi startade 2013 i syfte att erbjuda kunskapstörstiga och nyfikna elever mer stimulans efter skoltid. Några gånger per termin erbjuds eleverna i Tibble Akademi olika former av seminarier, utställningar eller andra skräddarsydda studiebesök och tilldelas diplom vid läsårets slut.

Läs mer om Tibble Akademi här

Tibbles FN-förening

”Elevdriven förening som kämpar för en bättre värld”

Föreningen driver välgörenhetsarbete och olika kampanjer. Under läsåret 22/23 är FN-föreningen vilande.

Tibbles Elevkår

Elevkåren är en helt självständig organisation som samarbetar med Sveriges Elevkårer. Syftet är bland annat att samordna aktiviteter för en roligare skoltid. Medlemskap i Elevkåren är frivilligt och kåren styrs av en vald styrelse.

Tibble litterära salong 

Tibble litterära salong är en bokcirkel för alla elever på skolan som träffas några gånger per termin för att läsa och diskutera böcker.

Läs mer om Tibble litterära salong här

Tibbles skolidrottsförening

Tibble skol-IF ansvarar för att det finns utrymme för att spontanidrotta på Tibble. Vi är med och arrangerar Tibble/Åva kampen varje år i december och all skol-DM och skol-SM verksamhet.

Vill du veta hur du ska gå tillväga för att bli medlem i en förening, eller vill du kanske starta en? Vänd dig till receptionen för vägledning.