Entrén till Tibble gymnasium med elever som går ut från byggnaden

Våra program

Utbildningar

Genom våra utbildningar får du en mycket god grund för din personliga utveckling och för ditt aktiva deltagande i samhällslivet. Gymnasiestudierna ska förbereda dig för yrkesverksamhet eller för högskolestudier efter avslutad gymnasieutbildning. Utbildningen ska kännas meningsfull och utmanande. Du får de bästa förutsättningarna till egen utveckling under ledning av skolans engagerade och välutbildade lärare.

Samtliga våra utbildningar leder till antingen högskoleförberedande examen.

Johanna Kuniholm ser till att eleverna klarar matten

”Kunskap är en färskvara.”

Johanna Kuniholm är lärare i matematik och fysik och undervisar främst på Naturprogrammet på Tibble Campus Täby. I sin undervisning jobbar hon med att eleverna ska förstå varifrån formler och resonemang kommer, samt hur olika områden hänger ihop. Det demonstrerar hon genom att så ofta som möjligt ge exempel på när man kan använda sig av kunskapen i praktiken och repetera uppgifter eleverna gått igenom tidigare. Detta gör att lektionerna får mer av en röd tråd och det är lättare både för Johanna och eleverna att känna att ett område hänger ihop.

”Kunskap är en färskvara, så genom att då och då öva på saker som vi gjorde några veckor tidigare drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.”

Läs hela intervjun här!