Utbildningar

Genom våra utbildningar får du en mycket god grund för din personliga utveckling och för ditt aktiva deltagande i samhällslivet. Gymnasiestudierna ska förbereda dig för yrkesverksamhet eller för högskolestudier efter avslutad gymnasieutbildning. Utbildningen ska kännas meningsfull och utmanande. Du får de bästa förutsättningarna till egen utveckling under ledning av skolans engagerade och välutbildade lärare.

Tibble Gymnasium erbjuder samtliga högskoleförberedande utbildningar samt idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet. Se menyn till vänster.

Samtliga våra utbildningar leder till antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Samtliga elever som följer ett yrkesprogram på Tibble Gymnasium kan genom val av kurser erhålla högskoleförberedande examen.

Ekonomiprogrammet

Läs om Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Läs om Estetiska programmet.

Idrott, hälsa och ledarskap

Läs om IHL

Naturvetenskapsprogrammet

Läs om Naturvetenskapsprogrammet.

Samhällsvetenskaps- programmet

Läs om Samhällsvetenskapsprogrammet.

Teknikprogrammet

Läs om Teknikprogrammet.