lowres_R9Q6004.jpg

Digitala Beteenden

Campus Täby

Ny fördjupning på Samhälle - Beteendevetenskap

Vill du förstå beteendemönster som sker på nätet? Har du någon gång funderat över hur olika normer uppstår i vårt digitala medielandskap? Då är fördjupningen Digitala beteenden för dig!

Hösten 2022 startar vi en ny valbar fördjupning inom Samhällsprogrammet beteendevetenskap: ”Digitala Beteenden”. Du som väljer fördjupningen läser traditionella beteendekurser i kombination med fördjupningskurserna ”Visuell kommunikation” och ”Medieproduktion 1”. Valet är öppet för dig som valt att studera samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap på Tibble och valet görs inför årskurs 2.

Inom fördjupningskurserna kommer du bland annat att arbeta med digitala verktyg och plattformar inom Adobesviten som t.ex. Photoshop för att skapa kommunikativt material som bilder och film. Kurserna ges i skolans moderna mediasalar och fotostudior av lärare med lång yrkeserfarenhet inom reklam och webbdesign. Vi undersöker bildspråk som förekommer i sociala och traditionella medier samt hur dessa påverkar mänskliga beteenden. I kurserna lyfter vi hur olika faktorer som t.ex. könsnormer, konspirationsteorier, och kroppsideal påverkar dagens medielandskap och hur detta kan leda till konsekvenser som psykisk ohälsa i samhället.

Fördjupningen ger en bred behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola.

Har du några frågor kring vår nya programfördjupning? Vänligen kontakta:

Ylva Hennix
ylva.hennix@tibble.nu