jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1.png

Våra lärare

Lärarintervju med Ramona Holmlund

Ramona Holmlund har undervisat på Tibble Campus Täby i 10 år och varit förstelärare i både historia och engelska de senaste 6 åren. Hon är programansvarig Ekonomiprogrammet med inriktning Internationell Ekonomi och lägger stort fokus på att inkludera det engelska språket i kurserna.

”För att ytterligare hjälpa eleverna få förståelse för det internationella företagsklimatet ordnar vi studieresor till en stor variation av länder, bland annat Kina, USA och Storbritannien.”

Som en del av det engelska arbetslaget har Ramona varit med och utvecklat ett starkt samarbete med gemensamt kursinnehåll, planering och bedömning för att ge eleverna den mest jämlika och rättvisa utbildningen.

”Vi försöker även att jobba ämnesövergripande med våra kollegor för att minska arbetsbördan och antalet uppgifter som eleverna behöver göra. Våra elever upplever dessa projekt som kreativa och roliga. Vi eftersträvar att skapa roliga kurser med intressant innehåll som reflekterar samhällets och elevernas intressen, där är elevinflytande av stor vikt.”