jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1.png

Våra lärare

Johanna Kuniholm - lärare i matematik och fysik

Johanna Kuniholm är lärare i matematik och fysik och undervisar främst på Naturprogrammet på Tibble Campus Täby. I sin undervisning jobbar hon med att eleverna ska känna att de förstår varifrån formler och resonemang kommer, vilket hon demonstrerar genom att så ofta som möjligt ge exempel på när man kan använda sig av kunskapen i praktiken.

”Dels fastnar kunskapen bättre då, dels blir det roligare att lära sig när man känner att saker hänger ihop i stället för att vara lösryckta formler”, förklarar Johanna.

För att eleverna ska utvecklas karaktäriseras många av Johanns undervisningar av kortare genomgångar som följs av en eller ett par mindre uppgifter som klassen får jobba med två och två, så att de direkt ska få öva på den nya kunskapen.

”Det är skillnad mellan att förstå vad läraren går igenom och att kunna göra det själv, och jag vill så fort som möjligt låta eleverna få testa själva så att de hittar eventuella svårigheter och vanliga misstag direkt. Dessutom gör arbetet två och två att eleverna kan lära sig mycket av varandra och kombinera sina kunskaper för att lösa uppgifterna.”

Johanna inleder vanligtvis sina lektioner med repetitionsuppgifter som antingen repeterar det klassen gick igenom på förra lektionen eller tar upp äldre kunskap. Detta gör att lektionerna får mer av en röd tråd och det är lättare både för Johanna och eleverna att känna att ett område hänger ihop.

”Kunskap är en färskvara, så genom att då och då öva på saker som vi gjorde några veckor tidigare drunknar inte den gamla kunskapen i den nya.”

Till eleverna som ska påbörja sina gymnasiestudier vill hon tips om att tidigt försöka hitta bra rutiner för när och hur man pluggar.

”Gymnasiet innebär mer eget ansvar, men en del har också bilden av att de ska behöva plugga alla dygnets timmar vilket inte är sant. Det bästa man kan göra är att reflektera över hur och när man pluggar som mest effektivt, och ha en plan i förväg.”