jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1.png

Våra elever

Intervju med Philip Hedberg

När Philip Hedberg klev in i Tibble Campus Täbys korridorer kände han direkt att han var på rätt plats. Philips vision är att vara en inspiratör inom ämnet samhällskunskap som han undervisar i, med förhoppning att den passionen också smittar av sig till eleverna. Centralt i hans undervisning är att eleverna ska känna att de växer som individer och han arbetar aktivt med att kunna föra en dialog mellan teori och praktik, någon som han anser är extra viktigt i dagens samhällsdebatt.

”Jag ställer höga krav på mina elever och tillsammans skapar vi ett gemensamt och tydligt fokus — ett fokus som präglar Tibbles ungdomar; de är ambitiösa, målinriktade och positiva. Det är med andra ord en riktigt fröjd och förmån att få arbeta här på heltid.”

Philip har också ett försteläraruppdrag med fokus på studie- och yrkesvägledning. 

”Ett viktigt mål som jag tycker skolan ska sträva efter är att varje elev har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för att med trygghet kunna utforma sina egna val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”