lowres_R9Q6004.jpg

Rotary Stipendiet

Till årets bästa UF-företag

Tibble Gymnasium har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med Rotary Täby som genom sina medlemmar erbjuder rådgivare till skolans UF-företagare. Rotary Täby tillhör ett globalt nätverk som genom olika projekt över hela världen arbetar för att utveckla samhällen och skapa bättre levnadsvillkor för människor. Rotarys Täbys medlemmar har gedigen erfarenhet från näringslivet och entreprenörskap och som rådgivare stöttar de UF-företagen i hur de på bäst sätt kan bedriva sina verksamheter.

Tobias Stråhle är Rotarymedlem och har varit rådgivare till Tibbles UF företag under många år. Under sitt år som president 2020-2021 såg han möjligheten att utöka det goda samarbeten med Tibble genom att instifta ett Stipendium i Rotarys namn som delas ut till årets bästa UF-företag. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma det UF-företag som Rotary anser har lyckats bäst med sin affärsplan samt ge möjlighet till att kunna bedriva verksamheten vidare.

Stipendiet är öppet för alla som driver UF-företag på Tibble. Under hösten skickar UF-företagen in sina affärsplaner till en jury bestående av Rotarys UF Rådgivare. Juryn diskuterar olika aspekter av UF-företagens affärsidéer. Bland annat tittar man på hur hållbart företaget är och hur stor möjlighet affärsidén har att kunna bedrivas efter UF-året. Därifrån väljs sedan fem finalister ut som under vårterminen får presentera sina företag för juryn som i sin tur utvärdera hur de lyckats med sin affärsplan, från början till slut. Tillsammans med juryn diskuteras vad UF företagens medlemmar lärt sig, om UF företaget utvecklats som de tänk, hur de hanterat hinder på vägen samt hur samarbetet i gruppen fungerat. Därmed får UF-företagen inte bara pitcha sina affärsidéer för juryn utan även värdefull feedback från personer som sitter på höga positioner inom näringslivet.

Juryn gör sedan en slutbedömning som ligger till grunden för valet av årets stipendiat. Det första stipendiet delades ut på studentdagen 2021 till Matilda Lindgren och hennes företag Illbatting-UF, men konkurrensen var hög.

”Det var oerhört många bra kandidater i år med spridda teman. En del hade tydligt hållbarhetsteman, medan andra hade stark paketering av sina produkter. Men utstående var Matilda som hade fått med båda delarna samt lyckats lansera sin produkt utomlands,” berättar Tobias Stråhle.

Utöver samarbetet med Tibble bedriver Rotary Täby bland annat initiativet ”Rädda Östersjön” tillsammans med distriktets övriga klubbar, utbytesstipendier samt andra internationella utbyten för ungdomar runt om i världen. Globalt driver Rotary projekt för att utrota polio och främja fred och demokratiutveckling.

Läs mer om Rotary Täby här.

Tobias Stråhle, Rotary Täby