Så uppnår du högskolebehörighet: Ett steg närmare dina drömmar

15 nov 2023

Drömmer du om att fortsätta din utbildning vid högskola och universitet? För att göra det behöver du högskolebehörighet. Men vad innebär högskolebehörighet och hur kan du få grundläggande behörighet? I den här artikeln, som vi håller senast uppdaterad, kommer vi att utforska vad som krävs för att kvalificera sig för högskoleutbildning och hur du kan förbereda dig för framtiden.

Vad är högskolebehörighet?

Högskolebehörighet är det som gör dig behörig att ansöka och kunna bli antagen till universitet och högskola i Sverige. Den här behörigheten är den första tröskeln för att kunna påbörja den utbildning du söker. För att vara högskolebehörig måste du uppfylla vissa krav på dina gymnasiebetyg och kurser från gymnasiet. Det finns både grundläggande behörighet och särskild behörighet

Vad innebär grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet till högskola och universitet innebär att du har rätt att söka till de flesta utbildningar på grundnivå. För att uppnå denna behörighet krävs det att du har avslutat en gymnasieutbildning, ett högskoleförberedande program eller motsvarande med lägst betyget godkänt i vissa kärnämnen. De vanligaste kraven innefattar godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, samt matematik 1. Även andra ämnen kan krävas beroende på vilket program du valt på gymnasiet.

Hur uppnår du grundläggande högskolebehörighet?

För att säkerställa att du får den grundläggande behörigheten eller särskild behörighet för vissa program, följ dessa steg:

1. Välj rätt kurser

Under din tid på gymnasiet, se till att välja att läsa de nödvändiga kurserna. Detta inkluderar kurser som svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1.

2. Uppnå godkända betyg

För att får grundläggande behörighet krävs minst betyget E i 2250 gymnasiepoäng. Satsa på att göra ditt bästa i varje kurs.

3. Kontrollera behörighetskraven

Innan du ansöker till högskola eller universitet, se till att du är medveten om de specifika kraven och särskild behörighet för den utbildning du är intresserad av.

Särskild behörighet

Många utbildningar på universitet och högskola kräver mer än grundläggande behörighet. Till exempel på vissa Naturvetenskapliga utbildningar finns det krav på specifika kurser i Biologi, Kemi eller Fysik. Andra utbildningar kan även kräva att du har viss arbetslivserfarenhet.

Läsa upp högskolebehörighet

Om du efter gymnasiet kommer på att du saknar grundläggande behörighet till en utbildning du vill gå på högskolan eller universitet, kan du läsa upp de kurser som krävs på komvux eller folkhögskola. Där kan du även läsa andra kurser som behövs för särskild behörighet till en utbildning.

Avslutningsvis

Högskolebehörighet är nyckeln till din akademiska framtid på en högskola eller ett universitet i Sverige. Genom att planera noggrant, läsa de rätta kurserna, och arbeta hårt för att uppnå goda betyg på gymnasiet eller senare på komvux, kan du ta steget mot din dröm-utbildning. Så, oavsett vilken högskoleutbildning du drömmer om, se till att förbereda dig redan under dina gymnasieår.


Fler artiklar för dig som ska börja på gymnasiet!

Vilka kurser ger meritpoäng?

Vad är ett högskoleförberedande program?

Gymnasieval: 10 Frågor att ställa dig själv för att hitta din riktning

Hur många poäng läser man på gymnasiet?

Alla nyheter »