Hur många poäng läser man på gymnasiet?

8 nov 2023

Såhär är ett gymnasieprogram uppbyggt

När man börjar på gymnasiet möts man av en ny struktur i studierna, där allt räknas i poäng. Men hur många poäng läser man på gymnasiet egentligen, och hur fördelas dessa poäng?

På gymnasiet läser man vanligtvis 2500 poäng under tre år, men man kan läsa upp emot 3000 poäng för en hel utbildning. Varje kurs har ett specifikt poängvärde, och summan av dessa kurser ska uppnå dessa 2500 poäng för att man ska få en gymnasieexamen. Poängen representerar kursens omfattning och arbetsbelastning. Antalet poäng kan variera beroende på kursens längd och svårighetsgrad.

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet till högskolan måste man läsa och få godkänt betyg i de så kallade gymnasiegemensamma ämnena. Dessa är:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 1, 2 och 3
  • Matematik 1
  • Samhällskunskap 1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1
  • Idrott och hälsa 1
  • Naturkunskap 1

För de som läser svenska som andraspråk kan dessa kurser ersätta kurserna i svenska. De ger många poäng och är nödvändiga för att elever ska få grundläggande behörighet till fortsatta studier.

Gymnasiegemensamma ämnen och nationella program

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena kommer studenter också att läsa ämnen som är specifika för deras valda gymnasieprogram. Det finns både högskoleförberedande och yrkesprogram att välja bland. Beroende på vilket program man väljer kommer man att läsa olika kurser som ger olika många poäng.

Till exempel, på ett högskoleförberedande program kan man behöva läsa matematik 2 och 3, medan detta kanske inte är obligatoriskt på ett yrkesprogram. För den som vill läsa vidare på högskolan kan det också finnas krav på särskild behörighet, vilket innebär att man måste läsa vissa kurser utöver de gymnasiegemensamma för att vara behörig till en viss högskoleutbildning.

Individuellt val och gymnasiearbete

Utöver de obligatoriska kurserna har elever också rätt till ett individuellt val, där de kan välja vilka kurser de vill läsa. Detta ger elever en möjlighet att fördjupa sig i ämnen de är intresserade av, eller läsa kurser som ger dem särskild behörighet för framtida studier.

Varje student på gymnasiet måste också genomföra ett gymnasiearbete, vilket är ett större arbete inom ett ämne som eleven väljer. Detta arbete ger poäng och är en viktig del av gymnasieutbildningen.

Poängfördelning och betyg

Varje kurs på gymnasiet har ett specifikt poängvärde, från 50 poäng upp till 100 poäng eller mer. För att få godkända betyg i kurserna och därmed poängen måste elever uppfylla de mål som finns för varje kurs.

Att ha koll på hur många poäng man får, och vilka kurser man läser, är viktigt för att säkerställa att man når upp till de 2500 poäng som krävs för en examen. Det är också viktigt att förstå att vissa kurser är nödvändiga för grundläggande eller särskild behörighet om man vill läsa vidare efter gymnasiet.

Avslutande tankar

Att förstå hur ett gymnasieprogram är uppbyggt och hur poängsystemet fungerar är centralt för att planera och navigera sina studier på gymnasiet. Genom att ha koll på de olika ämnena, kurserna och deras poängvärde kan man göra informerade val som hjälper en att nå sina akademiska och professionella mål.


Fler artiklar för dig som ska börja på gymnasiet!

Vilka kurser ger meritpoäng?

Vad är ett högskoleförberedande program?

Gymnasieval: 10 Frågor att ställa dig själv för att hitta din riktning

Alla nyheter »