Fyra elever i klassrum som skrattar

Projektveckan

Agenda 2030

Projektveckorna infaller fyra gånger per läsår då de vanliga lektionerna avbryts och eleverna istället får arbeta ämnesövergripande i grupp med ett projekt som berör ett av de globala målen. Syftet med arbetet är att efter varje projekt ha kommit ett steg närmare hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta genomförs i tre steg då eleverna dels får studera de globala målen, sedan undersöka hur väl samhället i stort uppfyller dessa mål och till sist försöka ge konkreta tips till hur vi kan uppnå målen. Eleverna har i sina projekt varit i kontakt med både företag, organisationer och politiker vilket har resulterat i både skriftliga uppsatser och redovisningar, samt informationskampanjer.

Tidigare teman

Projektvecka 1

Projektvecka 2

Projektvecka 3

Projektvecka 4

Kontakt

Om du är nyfiken på att veta mer om våra projektveckor, vänligen kontakta:

Martin Hyrén
martin.hyren@ck.tibble.nu

Möt Martin Hyrén - Ansvarig lärare för Projektveckan

"Dessa projekt ger dem verktyg och nycklar för att lyckas i såväl framtida studier som på arbetsmarknaden"

Inför starten av den nya skolan diskuterade Martin Hyrén, lärare i historia och samhällskunskap, och hans kollegor hur man bäst skapar samhällsförändring, vilket är en central fråga på Tibble Campus Kista. De kom då fram till att projektformen var det bästa sättet för eleverna att arbeta på, vilket resulterade i Projektveckorna.

”Just samarbetet, kreativiteten och inte minst presentationen av dessa projekt ger dem verktyg och nycklar för att lyckas i såväl framtida studier som på arbetsmarknaden.”

Läs hela intervjun här!
Porträtt av Cherrie

Projektvecka #3 - Föreläsning med Cherrie

“Du måste vara smart, ha moral och veta vem du jobbar med”

I samband med läsårets tredje projektvecka hade vi äran att få besök av RnB-artisten Cherrie. Under projektveckan har eleverna arbetat med Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor, och Cherrie kom för att berätta om hur hon ser på schyssta villkor inom musikbranschen och värderingar kring samarbeten.