jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1-1.png

Elevhälsa

Tibble Campus Kista

Hälsa och studiestöd

På Tibble utgår vi från att lärande och hälsa går hand i hand. Därför lägger vi extra stor vikt vid att ha ett fantastiskt team bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare och socialpedagog som tillsammans utgörs Tibbles elevhälsa. Tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare arbetar de med att förebygga och stödja eleverna så de ska kunna uppnå kunskapsmålen.

Kontakt elevhälsa

Kurator

Speciallärare

Skolsköterska

Socialpedagog

Studie- och yrkesvägledare