lowres_R9Q0676.jpg

Antagningsgräns & median

Tibble Campus Kista

Antagningsgränser & medianer

Här hittar du antagningsgränserna och median till alla program och inriktningar på Tibble inför gymnasiestart HT23.

Program & inriktning

Ekonomiprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

SYV

@