Ekonomi

EK

Är du intresserad av att se företagens roll i större samhällsförändringar där hållbarhet är ledordet?

På Ekonomiprogrammet lär du dig hur det ekonomiska systemet fungerar och reflekterar över hur det kan förändras för att vi ska uppnå ekonomisk hållbarhet.

Vi diskuterar hur vi kan skapa en ekonomi som fungerar för alla och som minskar klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste länderna. Vi undersöker ekonomiska system som baseras på nya former av konsumtion, där slit- och slängkulturen ersätts med mer förnuftiga beteenden. Vi analysera frågor som miljölagstiftning och miljöpolitiska intressekonflikter ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Välkommen till Ekonomiprogrammet!

Poängplan

Här kan du ladda ner poängplanen för Ekonomiprogrammet.

Poängplan Ekonomi

Individuella val

Du som läser Ekonomiprogrammet kan välja bland följande individuella val-kurser.

Läs Mer

Antagningsgräns & Median

Ekonomi: 227,5/230

Juridik: 220/240

Inriktningar

Juridik

Här kommer du öva ditt kritiska tänkande och lära dig bedöma juridiska problem. Här har du ekonomiämnet som grund men kommer även läsa ämnen som affärsjuridik och får fördjupa dig i internationell rätt.

Läs mer

Ekonomi

Inriktningen passar dig som vill fördjupa dig i ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap och företagande. Här får du titta närmare på företagens roll i en mer hållbar samhällsutveckling.

Läs mer