Blå himmel

Välkommen på Öppet hus 23/4 kl. 15-18

Fyra elever utanför skolan skrattar

En skola som ska kännas viktig för elever, föräldrar och personal.

Här får du en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Genom våra medarbetare når vi de bästa resultaten för våra elever – för dina möjligheter att lyckas i framtiden.

På Tibble Campus Kista finns det plats för 400 elever och storleken gör det möjligt för dig att lära känna elever från många olika klasser, samtidigt som du får utrymme att vara dig själv. Vi utbildar unga vuxna till drivna, företagsamma, kritiskt tänkande människor och hoppas kunna inspirera dig till att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

På Tibble gör vi det tillsammans!

”Lärarna och personalen på skolan gör våra barns skoltid till en plats att trivas på”

– Vårdnadshavare

”Den bästa läraren en student kan ha! I framtiden när jag blir en advokat så kommer jag fortfarande höra av mig”

– Tidigare elev

”När vi bad om extrahjälp med matten så vips hade min son två extra lektioner att utnyttja med mer hjälp. Fantastiskt!”

– Vårdnadshavare

 

Arbeta i projekt

På Tibble Campus Kista kombinerar vi traditionell klassrumsundervisning med verklighetsnära projektarbeten. Elever och lärare samverkar ämnesövergripande för att du som elev ska se hur saker hänger ihop och påverkar varandra. Här arbetar du med skarpa case där målsättningen är att träna dig i att forska, undersöka och ifrågasätta, precis som man gör på högskolan. Vi bjuder in företag, organisationer och sakkunniga till att bidra med kunskap och inspirera våra elever. För att redovisa dina kunskaper kombineras skriftliga prov med kreativa redovisningar i olika former.

Läs mer om våra projekt här
Fyra elever i klassrum som skrattar

Förberedd för den framtida arbetsmarknaden

På Tibble Campus Kista får du en utbildning som är väl anpassad efter framtidens behov, vilket främjas av skolans närhet till näringslivet i Kista. Eftersom vår undervisning liknar den på högskola och universitet blir du väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

Stöd i studierna och trygg pluggmiljö

När du behöver plugga lite extra gör du det på skolan tillsammans med våra skickliga pedagoger som erbjuder stöd utanför schemat i matematik och flera andra ämnen. Vår trygga pluggmiljö ger dig möjlighet att göra klart arbetet i skolan så att du kan vara ledig när du är hemma.

Inspirerande skolmiljö

Skolans lokaler är anpassade för att stödja våra arbetssätt och ge utrymme för kreativitet och möten. Klassrummen har modern utrustning och de övriga lokaler bjuder in till fortsatta samtal efter lektionerna. Öppna ytor bidrar till att skapa trygga miljöer och gemensamma mötesplatser för både elever och personal.

NYHET

Kriminologi

Här kan du välja att läsa profilen Kriminologi som genomsyrar hela din utbildning, och inte bara två kurser. Du kommer få gå på studiebesök till bland annat domstolar och göra klassbesök till koncentrationsläger i Polen. Utbildningen samarbetar även med aktörer som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och kvinnojourer.

Kriminologi är ett framtidsområde och Tibble Gymnasium Campus Kista har som mål att leverera den högsta nivån av kriminologstudier på gymnasienivå i Sverige. Hos oss blir du väl förberedd inför framtida studier inom läran om brottslighet.

Läs mer om Kriminologi-profilen här
Rektor José utanför skolan

Möt José Calvo - Rektor på Tibble Campus Kista

“Syftet är att eleverna ska ligga steget före när de börjar sina högskolestudier”

José Calvo är rektor på Tibble Campus Kista och har varit med och byggt upp den nya skolan från grunden, både vad gäller skolmiljöerna och pedagogiken. Undervisningen på skolan sker inte bara i klassrummen och lokalerna är anpassade till ensam eller i grupp hitta plats för att arbeta eller umgås.

”Eleverna arbetar mycket i grupp och i olika projekt där de får träna på att forska, undersöka och ifrågasätta. Detta efterliknar hur det fungerar på högskolan och syftet är att eleverna ska ligga steget före när de börjar sina högskolestudier efter gymnasiet.”

Elever i skolmiljö som pluggar och sitter framför en vägg med texten "I am a changemaker"

#changemaker

Bli en changemaker

Vi utbildar nästa generations changemakers. En changemaker är en person som vill och vågar förändra något. För att eleverna ska besitta de kunskaperna som krävs för att bli en changemaker ges speciella verktyg. Dessa verktyg hjälper dem att forma samtiden och framtiden.