Glasruta med texten "Tibble gymnasium campus Kista"

Våra lärare

Möt lärarna på Tibble Campus Kista

Lär känna några av våra fantastiska lärare på Tibble som berättar om vad som är det bästa med deras jobb och varför de valt att bli lärare.

Möt Martin Hyrén - Lärare i Historia & Samhällskunskap

"Att göra eleverna så förberedda som möjligt för den framtid som väntar dem efter gymnasiet, det driver mig varje dag."

Martin är lärare i Historia och Samhällskunskap på Tibble Campus Kista, och han ansvarar även för elevernas projektveckor som sker fyra gånger per läsår. Han tycker att det bästa med att vara lärare är att det är ett varierat arbete som aldrig blir tråkigt.

”Kreativiteten i planeringsarbetet, nerven i föreläsningssituationen och inte minst att man hela tiden får lära sig nya saker tillsammans med eleverna i projektfasen.”

Läs hela intervjun här!