2a2ae2ee-cbab-4a2f-9ad0-21f07bd0f1bb.png

Tibble Kista skramlar

Insamling till Musikhjälpen 2022

Under läsårets andra Projektvecka kommer eleverna på Tibble Campus Kista bidra till att samla in pengar till Musikhjälpen som pågår 12-18 december. Skolan har startat en egen bössa där man kan skänka pengar till årets tema som är För tryggare barndom på flykt från krig.

Eleverna på Tibble kommer under veckan gemensamt samla steg genom att gå ut och gå tillsammans för att få ihop tillräckligt många steg för att gå från skolan till världens största flyktingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh. De kommer även spela in poddar, filmer, skriva låtar och dikter för att skapa uppmärksamhet kring årets insamling och skolans bössa.

Projektveckan sker fyra gånger per läsår då eleverna arbetar ämnesövergripande och i olika grupper med ett projekt utifrån de Globala målen (Agenda 2030). Den här gången är temat kopplat till Mål 1: Ingen fattigdom och Mål 4: God utbildning för alla, samt Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Läs mer om Projektveckan här.

Tack till alla som bidrog!