Marinbiologisk laboration ute i skärgården inför första projektveckan

14 sep 2021

Tidigare i veckan var eleverna i årskurs 2 på Tibble Campus Kista ute i skärgården med Marina läroverkets båt Petsamo för att samla in prover inför deras kommande projektvecka. Projektveckan sammanfaller fyra gånger per år då schemat bryts och eleverna jobbar ämnesövergripande över klasserna i ett projekt som utgår från ett av de globala målen. Inför detta projekt ska eleverna jobba med globala målet 14 – Ett renare hav, och eleverna fick med hjälp av Odd Klofsten från Marina läroverket bland annat ta temperaturen på vattnet och hämta prover från botten. Med dessa prover ska de sedan skriva en rapport som presenteras för de andra eleverna. Vi väntar med spänning på vad de kommer fram till!

Alla nyheter »