Carina Bratt

Flippa ut!


Jag är förstelärare i matematik. Från Stockholms Universitet har jag med mig en Ekonomie Magisterexamen i Företagsekonomi och en lärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm.

Under min lärarutbildning kom jag till Tibble på praktik, vilket därefter ledde till att jag 2006 började på Tibble. Mina erfarenheter före dess kommer från IT-branschen, där jag tidigare arbetat huvudsakligen med inköp, försäljning, service och support av datorer, nätverk, programvara och kringutrustning.

Jag undervisar i matematik och företagsekonomiska ämnen. Min bästa stund på dagen är när jag lyckas förklara något för mina elever och ser att ”poletten trillar ner” hos dem.  Jag knyter ofta ihop mina två ämnen i undervisningen och är mycket nyfiken på att prova nya undervisningsmetoder –läsåret 16/17 fokuserar jag på kursen MA3b i mitt arbete med "flipped classroom". Det är en pedagogisk modell där eleverna förbereder sig inför en lektion, ofta genom att använda digitala verktyg. Jag filmar genomgångar och lägger ut på min kanal på YouTube, som eleverna ser inför en lektion. Fördelen för eleverna är att vi friställer lektionstid i klassrummet så att eleverna får mer tid till att arbeta med uppgifter och problemlösning, och jag får mer tid till att hjälpa eleverna.