Lärare

Vi som arbetar på Tibble Gymnasium är mycket medvetna om att våra utbildningar ska tillfredsställa och helst överträffa elevernas behov och förväntningar. För oss är utbildning något av det finaste man kan ägna sig åt. Just i detta spänningsfält älskar våra pedagoger att befinna sig, varje dag. Idag talas mycket om resultat i alla typer av organisationer, så också inom skolan. Kvalitetsfrågorna har hamnat högst upp på dagordningen och lagstiftningen har, mycket glädjande, förstärkts inom detta område.

Tibble Gymnasium är en i många stycken mål- och resultatinriktad skola, vilket också Skolinspektionen slog fast i den senaste utbildningsinspektionen där Tibble hamnade bland de främsta gymnasierna i landet. Lärarna är de absolut viktigaste lagspelarna i det pedagogiska team som ska vinna matchen om den bästa utbildningen – för elevernas bästa, för framtida möjligheter till högre studier och yrkesliv och för Sveriges möjligheter att ligga i framkant i en värld som kommer oss allt närmare.

FLEST FÖRSTELÄRARE I LANDET

Tibble Gymnasium gör nu den största satsningen på utveckling och kvalitet, sedan skolans start 1966. Därför har vi med stor omsorg utsett hela 21 förstelärare och en lektor som spelar en central roll i skolutvecklingen och måluppfyllelsen.

Tibble har fler förstelärare än någon annan gymnasieskola i landet. I många av landets kommuner har ansvariga politiker och tjänstemän inte lyckats komma upp ens till detta antal förstelärare - i hela kommunen.

Tibble Gymnasium kan göra stor skillnad genom att själv välja att lägga resurserna på vad som bäst gagnar eleverna.

Vårt team av förstelärare, lektor och rektor skulle kunna lyfta vilken skola som helst i landet. Inte minst genom vår lektor i filosofi, fil.dr Håkan Salwén och vår universitetslärare i historia fil.dr Niklas Ericsson, samt våra förstelärare kan vi, som ett mycket gott exempel bland svenska skolor, visa på den akademiska nivå som råder på Tibble och som överträffar de allra flesta skolor i landet. Vi samarbetar med en rad universitet och högskolor som KTH, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Polishögskolan.