Ekonomi

INRIKTNING EKONOMI

Du som väljer inriktning Ekonomi är intresserad av hur samhället styrs och fungerar, samt vilken roll företagen har i samhällsutvecklingen. Vi motiverar dig att hitta dina drivkrafter, och ger dig träning i att jobba i team och som självständig problemlösare.

Du som väljer inriktningen ekonomi gör ditt inriktningsval i årskurs 2. Du har då fått en känsla för de olika delarna av ekonomiämnet och väljer mellan inriktningarna Finans eller Företagande.

Programfördjupning Finans
Du som gillar siffror och ser fram emot att arbeta med IT som verktyg för både kommunikation och beräkning skall välja fördjupningen Finans. Du läser kurser i finansiering och redovisning, samt arbetar genomgående med den teknik företagsekonomer förväntas behärska. Vårt mål är att du efter avslutade studier skall behärska uppgifterna på en ekonomiavdelning såsom skapandet av ekonomiska kalkyler, löpande bokföring och upprättande och analys av årsbokslut.

 

Programfördjupning Företagande
Fördjupning Företagande passar dig som tycker det är roligt med reklam. Du är intresserad av marknadskommunikation, försäljning och ledarskap. Vi knyter ihop de praktiska kunskaperna kring försäljning av varor och tjänster med de teoretiska resonemangen. Du får möjlighet att kombinera det grafiska och visuella uttrycket med grundläggande marknadsförings-strategier - hur bygger man starka varumärken?

Programfördjupning Internationell ekonomi 
Fördjupningen Internationell ekonomi (väljs direkt i åk 9) väljer du som tänker plugga ekonomi på högskolan, gärna med en eller flera terminer utomlands.

Du ser världen som din framtida arbetsplats och drivs av ett intresse för andra länders företagande och utveckling. Du som söker är redo att anta utmaningen att representera Tibble i internationella sammanhang. Här får du höja blicken och betrakta företagandets alla delar ur ett internationellt perspektiv.

Förra årets treor åkte till Hongkong och Guangzhou och gjorde studiebesök på Hongkong Harbor, Scania och i värdelevernas hem. Kurserna internationell handel och marknadsföring lämpar sig bra för studier i Kina och när du lämnar Tibble har du god kunskap om att göra affärer med andra länder.

 

 

Ung företagsamhet

När du börjar din utbildning på ekonomiprogrammet på Tibble så har dina ekonomilärare som målsättning att du ska vara redo att i åk 3 driva ett eget företag. Under åk 1 och 2 lär du dig allt om företagsekonomi inom områdena marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering, ledarskap och organisation.

När du kommer upp i åk 3 har du mycket kunskap och är väl förberedd för att starta ditt egna första företag.

Läs mer om Ung Företagsamhet här.