Föreläsning: Ung livsstil

Ung livsstil

Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläsare, författare, och grundare av Ung livsstil, kom till Tibble gymnasium för att hålla en föreläsning under FEX-veckan. Anna, som tidigare arbetat som lärare i svenska och engelska, berättade för samtliga elever i åk 1 om betydelsen att uppfylla sina grundläggande behov: sömn, rörelse, och energiintag. Hon diskuterade bland annat var gränsen mellan enstaka ”fusk” och en ohälsosam livsstil går, samt hur man ska gå tillväga för att balansera sina viktigaste behov med annat som behöver uppfyllas, till exempel som skolarbete och läxor. Gällande detta nämnde hon bland annat sömn som ett oerhört viktigt behov att uppfylla, som ofta bör prioriteras över eventuellt skolarbete. Detta eftersom att sömnbrist hämmar inlärning och tillväxt hos unga hjärnor. En ungdom i gymnasieåldern ska helst sova mellan 9-10 timmar per natt.