Föreläsning: Näthat

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Karolina Vestbrant, kurator på Stödcentrum för unga brottsutsatta, höll en föreläsning om näthat och nätetikett på FEX-torsdagen. Hon berättade bland annat om hur polisanmälningar gällande kränkningar på nätet blir allt vanligare, samt om hur sociala medier som Snapchat och Instagram inte alltid är så säkra som vi vill tro. Karolina berättade även om den viktiga tumregeln att om något är brottsligt i verkliga livet, så är det med stor sannolikhet inte tillåtet på nätet heller; och att nättrakasserier ofta kan utgöra allvarliga brott som ärekränkning, sexuellt ofredande, eller olaga hot. Hon diskuterade även hur det kommer sig att vi människor är betydligt mer benägna att säga sårande saker över nätet än vad vi är öga mot öga, även fast det kan vara minst lika obehagligt att motta hat, hot, och trakasserier online.