Föreläsning: Könsroller & Sex

Könsroller & sex

Manne Forssberg, frilansande skribent känd från Pappapodden och författare till boken Kukbruk, inledde FEX-tisdagen på Tibble gymnasium. Manne föreläste för samtliga elever i årskurs 2 om viktiga frågor rörande könsroller och sexualitet. Bland annat talade han om normer kopplade till femininitet och maskulinitet, och hur dessa kan påverka hur vi ser på oss själva och vad som förväntas av oss. Manne berättade också om egna erfarenheter kopplade till bristande sexualundervisning, porrkonsumtion, och om hur man förväntas bete sig som ung kille. Han berörde även hur viktigt det är med samspel och samtycke under sex.

Filmen efterföljdes av en visning av filmen Billy Elliot.