Täby Friskola

I augusti 2012 tog vi över verksamheten i Täby Friskola. Tillsammans är vi nu en stark lokal skola i Täby som har ambitionen att ge en utbildning av högsta kvalitet.

Verksamheten i Täby Friskola rullar på som vanligt med bra elevunderlag i samtliga klasser. Sammanslagningen har lett till fördelar för båda parter. Just nu görs ett stort jobb med att inventera statusen på IT sidan i Täby Friskola och förhoppningsvis leder det till en bättre och säkrare IT miljö för elever och personal där. Inom Idrott och teater har vi också tagit de första stegen för att se vilka möjligheter vi har att tillsammans förbättra användandet av de gemensamma lokalerna.
 
Varje höst och vår har vi bra chanser att lära känna Täby Friskolas nior på
t. ex ”prova-på” dagar hos oss där de får lära känna Tibble bättre och vi får tillfälle att visa upp våra kompetenta lärare och bra program.

 


Tidigare Inlägg:

TFG AB, som driver Tibble Gymnasium, har köpt Täby Friskola av grundarna Birger och Kärstin Hultman. Tillsammans har de två skolorna närmare 2000 elever och 200 anställda.

Täby Friskola är en framgångsrik grundskola med kompetenta medarbetare som ger eleverna en utbildning av högsta kvalitet. Intresset är stort hos eleverna för att börja på både Täby Friskola och Tibble Gymnasium nu till hösten.

TFG AB är glada över att ha fått hjälpa till med den generationsväxling av ägandet i Täby Friskola som nu skett. Birger och Kärstin Hultman stannar kvar i sina roller och intentionen är att Täby Friskola ska få fortsätta utveckla sin framgångsrika undervisning på ett självständigt sätt, med stöd av de extra resurser som finns i det gemensamma bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD, Niklas Pålsson, 073-400 02 31