Få högskolepoäng här

Tibbles elever kan plugga på Stockholms universitet!

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder Tibble Gymnasium ett samarbete enligt vilket några elever vid Tibble erbjuds att följa undervisning och examineras på kurser som institutionen ger på universitetet. Dessa kurser kan eleverna få tillgodoräknade av institutionen.

Under höstterminen 2016 gick

  • Ebbe Lindmark (SAB14A)
  • Rebecca Stenström (SAB14A)

Ebbe och Rebecca har följt undervisningen på grundkursen i praktisk filosofi. De har också, med strålande resultat, tenterats på momentet Normativ etik (6 hp).

2013-14 läste följande elever Etik 7,5 hp:

  • Linnea Barkström
  • Emelie Engvall Olsson (SAB3A) 

Och under läsåret 2014-15

  • Daniel Oren (SAB3B)
  • Magnus Lundström (SAS3A)Kontaktperson:

Lektor Håkan Salwén

Filosofiska institutionen på Stockholms universitet

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"