Kuratorer

Josefin Grimefall
08-522 827 35
073-661 27 35

Tina Chasseur
08-522 827 18
073-661 27 18

Monica Jones

kurator[at]tibble.nu

Kuratorns arbete syftar till att förebygga och främja elevens psykosociala hälsa utifrån en helhetssyn på eleven. Kontakten med kurator bygger på frivillighet med respekt för individens rätt till personlig integritet. Kurator ger stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta frågor av mer personlig karaktär som rör t ex studierna, kamrater, familj och livsfrågor i allmänhet.


Kurator kan också ge råd i frågor om samhällets olika sociala hjälpinstanser, d.v.s. vart man kan vända sig för att t ex få kontakt med en psykolog osv. Kurator ger även information om studieekonomiska frågor och stipendieansökningar.