Förstelärare

Förstelärargruppen 2017/2018 består av 23 personer: 19 förstelärare, 1 docent, 2 lektorer och 1 rektor

Rektor

Håkan Söderström

Docent i Praktisk Filosofi

Håkan Salwén

Lektor

Henrik Mickos

Niklas Ericsson

BIOLOGI/Naturkunskap

Thomas Wilén

EKONOMISKA ÄMNEN

Anna Gyllbrink

Cecilia Westin Borgell

ENGELSKA

Ramona Holmlund

Christer Lundfall

ESTET

Mikael Littwold

FILOSOFI

Henrik Lokind

FYSIK 

Tomas Wallgren

Idrott och hälsa

Göran Cumzelius

Kemi

Peter Whitley

Matematik

Carina Bratt

Religion

Johan Törnblom

SAMHÄLLSKUNSKAP

Fredrik Eriksen

Niklas Johnson

Språk

Katarina Fjelkner

 

Svenska

Carin Eklund

I. Rösåsen

Lotta Jonsson

 

TEKNIK/IT

Jay Almasi

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"