Tibblelärare släpper bok om studieteknik

På Tibble gymnasium har vi många lärare som jobbar med spännande projekt vid sidan av sin undervisning. En av dessa lärare är Niklas Ericsson, som nyligen släppt en ny bok om studieteknik på förlaget Sanoma Utbildning.

Niklas undervisar i historia samt i den frivilliga kursen om studieteknik på Tibble, och har författat ett flertal böcker tidigare på samma förlag. Boken ”Studieteknik – din guide till framgångsrika studier” riktar sig i första hand till den som ska påbörja sina universitetsstudier, men de olika studietekniker och modeller som boken beskriver går att tillämpa även inom andra utbildningsnivåer och inlärningssammanhang.

När vi frågar Niklas om vilka tips han har till Tibbles elever när det kommer till studieteknik så beskriver han att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en studieteknik som är bättre än alla andra, utan att tanken är att behärska flera olika studietekniker och lära sig vilken teknik som fungerar bäst i vilket sammanhang. Han beskriver även att studieteknik bör användas som ett medel för inlärning och förståelse, snarare än för att enbart komma ihåg det ”rätta svaret”.

Läs gärna mer om boken på förlagets hemsida: https://bit.ly/2BGJq1S