telefoni

Vi håller för närvarande på och byter ut vår gamla telefonväxel.
Detta innebär tyvärr att vi för närvarande endast kan svara i huvudväxeln som är vidarekopplad till en mobiltelefon.
Inga direktnummer fungerar, vi kan heller inte koppla till några anknytningar.

Tills vidare rekommenderar vi därför mailvägen för direktkontakt med all personal,
inte bara med lärarna.

Vi och vår leverantör jobbar så fort vi kan på att lösa detta.