Studieresa San Francisco

Denna vecka är det FEX-veckan på Tibble, vilket är en schemabrytande vecka som erbjuder tid för kursprövningar, föreläsningar, och studieresor.

En av elevgrupperna på resa är Teknikprogrammets informations- och medieteknikselever från TE17A som idag åker iväg på sin efterlängtade studieresa till San Fransisco.

Eleverna kommer bland annat besöka Mission College i Silicon Valley, Intel Museum, Nordic Innovation House, och Stanford University. Du kan följa deras resa på https://teknik17a.blogspot.com/ !