SACO Studentmässa

Saco Studentmässa

Denna eftermiddag är samtliga av Tibbles elever i åk 3 på Saco:s Studentmässa i Älvsjö. Mässan är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för elever som ska välja utbildning efter gymnasiet, och strävar efter att erbjuda den information som behövs för ett genomtänkt studieval. Sacomässan, som den också kallas, är öppen för alla men inriktad på gymnasieelever i åk 3 samt de som nyligen tagit studenten.

På mässan får eleverna träffa representanter från de flesta av landets universitet och högskolor, men också från andra typer av eftergymnasiala utbildningar som folkhögskolor, yrkesutbildningar, och privata utbildningar. På plats finns även olika typer av företag, myndigheter, förbund, och organisationer för att informera och svara på frågor. Mässan erbjuder också flera "miniseminarier" under dagarna.

För mer information om Sacos Studentmässor, se deras hemsida.