Ny fördjupning: Ekonomi Finans

EKONOMI & FINANS

Hösten 2019 startar Tibble en spännande ny fördjupning på Ekonomiprogrammet. Vi kallar den Finansfördjupningen och den är unik i Sverige som den första gymnasiesatsningen för finansbranschen.

Du som söker ska känna dig trygg med Tibbles ekonomiprogram som bas, men lockas av att introduceras till aktiekunskap, finansiell matematik och portföljteori. När du lämnar Tibble ska du vara redo för vidare studier inom finans på Sveriges mest prestigefyllda högskolor.

För att läsa mer om fördjupningen samt se dess poängplan, ladda ner vårt informationsblad här