Lärpunkten

 

På Lärpunkten kan elever få hjälp med sina skoluppgifter, läxor och studieplanering av en pedagog, men kan även välja att jobba självständigt. Lärpunkten har fasta öppettider under vilka det finns en eller flera pedagoger på plats. Öppettiderna står på dörren till respektive Lärpunkt, men även här på vår hemsida och som en nyhet på SchoolSoft. Tiderna gäller ej under FEX-veckor.

LÄRPUNKTEN - BIBLIOTEKET

Verksamheten är öppen för drop-in.

Måndag 
14.55-16.25 - Karin Svensson
15.00-17.00 - Åsa Andersson Sundeman

Tisdag
14.50-16.50 - Katarina Fjelkner
14.55-16.25 - Karin Svensson
16.00-17.00 - Åsa Andersson Sundeman

Onsdag
15.00-17.00 - Pamela Hallén Rizzo

Torsdag
14.00-15.00 - Linda Li Bogardi - Fysik & Kemi - sal 235
15.00-16.00 - Niklas Lefrell, specialpedagog - Studieteknik & planering

Lärpunkten - Matematik
 


Stödtiderna är uppdelade på olika matematikkurser och drop in gäller om inget annat anges på dörren. Lärpunkten ligger i första rummet på höger sida direkt innanför stora ingången, men tisdagar sker stödet även i sal 222 och sal 223 och på torsdagar i sal 235.

Måndag
15.00-16.40 - Ma 1/2 - Endel Viitberg

Tisdag
14.30-16.30 - Ma 3/4/5 -  Jan Malmgren - sal 223
15.00-16.30 - Ma 1/2 - Linda Li Bogardi - sal 222
15.00-16.40 - Alla - Endel Viitberg

Onsdag
15.00-16.40 - Alla - Endel Viitberg

Torsdag
14.00-15.00 - Ma 3/4/5 - Linda Li Bogardi - sal 235

 

Välkomna!