Internationalisering på Tibble

Tibble Gymnasium är en ”internationell” skola, det vill säga en skola som ger våra elever möjlighet att resa till andra länder, att uppleva andra kulturer och traditioner, att öva språk på plats och att skapa kontakter med ungdomar från andra länder.
Internationaliseringsarbetet på Tibble ska...

  • genomsyra hela verksamheten.
  • möjliggöra för elever och lärare att möta och förstå människor och tankar från andra kulturer.
  • se till att arrangera kurser och resor som leder elever och lärare närmare andra länder och kulturer.
  • inom ramen för olika ämnen och kurser träna det globala tänkandet
  • med hjälp av IT utveckla samarbetet med utländska skolor och företag.
  • utveckla ett långsiktigt samarbete med olika utländska partnerskolor.

 

För att betrakta sig som en internationell skola behöver även vi öppna våra dörrar för de unga människorna som söker sig till oss, som kommer hit och inget hellre vill än att lära känna Sverige och dess kultur, lära sig vårt språk (!) och uppleva våra traditioner.

Det är helt otroligt hur många elever som söker sig till Sverige varje år och det är inte alltid lätt för oss att välja några av dem, men nu har Tibble tre utbyteselever och det är:

Ellinor Nelson-Hachey från Edmonton, Kanada. Rotary Stipendiat. Ellinor går i EKI16A.

Giulia Pea från Brescia, Italien. Giulia går i HU15A.

I januari började även Anna McLachlan från Nya Zeeland hos oss. Anna går i ES16A.

Välkomna och lycka till med era studier!