ID-kort

På Tibble gymnasium har vi ID-kort.

På uppropsdagen fotograferas alla nya elever. Id-korten delas sedan ut av handledaren.


 Kortet har en viktig praktisk betydelse

  • ID-kortet skall bäras synligt. På så vis blir det lättare för oss alla att lära känna varandra och att tillsammans skapa en ännu bättre och trevligare atmosfär här på Tibble.

  • Kortet används som lånekort för läroböcker och böcker i biblioteket. 

  • I lunchrestaurangens entré finns en kortläsare. Där drar eleven sitt ID-kort för att få tillträde till lunchmatsalen.


Förlorar du ID-kortet måste du polisanmäla detta och omedelbart meddela receptionen, så att kortet kan spärras. Annars riskerar du att någon obehörig utnyttjar kortet och gör dig till betalningsansvarig (se låneförbindelsen) för böcker du ej lånat.


Vårda ditt kort – det är en värdehandling!

Skulle ändå olyckan vara framme måste kortet ersättas med ett nytt. Vi är tyvärr tvingade att ta ut ett självkostnadspris om 100 kr.