Elevinflytande

Alla klasser har dels mentorstid och dels klassråd, vanligen på fredagar, där du får chans att framföra dina synpunkter för att utveckla skolan. Men, mycket av inflytandet sker direkt i samband med undervisningen där elever och lärare diskuterar arbetssätt och innehåll i undervisningen och hur undervisningen kan utvecklas.

För varje program finns ett programråd som leds av programchefen. Programrådet arbetar med att utveckla programmen och har även ett möte med skolledningen under vårterminen.

På Tibble har vi elevråd och elevkår. Man väljer själv om man vill vara medlem eller inte. Vill man bli medlem kan du kontakta någon i elevrådets styrelse eller elevkårsstyrelsen och fylla i en lapp.

I ett elevråd eller en elevkår väljer man själv om man vill engagera sig. Man kan välja vad man vill engagera sig i, om man vill vara med mycket eller lite, kanske sitta i styrelsen, eller inte engagera sig alls utan bara vara en del av elevrådet eller elevkåren.