Söksida

Tibbles bibliotekskatalog

Här kan du låna om böcker, söka böcker och se vad man har för lån.

Antiplagieringsguiden
Antiplagieringsguiden är en fri resurs från Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola och Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) - ger tips om vad plagiering är, hur man citerar , hur man refererar och lite annat smått och gott inför uppsatsskrivande.

ArtikelSök - Betaldatabas
I ArtikelSök indexeras fortlöpande material ur 15 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter. Databasen uppdateras dagligen.

Via ArtikelSök får du bland annat uppgifter om titel, författare, övriga personnamn i artikeln, källhänvisning, SAB-klassifikation och ämnesord. Dessutom hänvisningar till allt från intervjuer, analyser och forskningsresultat till konst, litteratur och film. I vissa fall hittar du även en redaktionell kommentar med kompletterande information. Varje post ger också många möjligheter till vidare sökning på personnamn, ämnesord och klassifikation.

Artiklar i fulltext direkt på skärmen
Med tilläggstjänsten Fulltexter i ArtikelSök länkas fulltexter till varje tidningsreferens fr.o.m 2004 och framåt. Fulltexterna presenteras i pdf-format och visar artikeln så som den är publicerad i den tryckta tidningen. 

Bibliotek i Stockholms län

Directory of Open Access Journals
Förteckning över fritt tillgängliga tidskrifter.

Digitala Vetenskapliga Arkivet


EBSCO host - Betaldatabas
Innehåller fyra stora databaser:

MasterFilePremier
Ger referenser till artiklar och böcker men innehåller även en stor mängd artiklar i fulltext.  Databasen innehåller också ett omfattande bild- och kartgalleri.

Library Information Science and Technology *
Ger referenser som ovan men med naturvetenskaplig/teknisk slagsida.

Teacher Reference Center
Pedagogisk databas

Greenfile
Miljödatabas

Landguiden - Betaldatabas
Landguiden är en databas från Utrikespolitiska Institutet med information om alla världens länder. Texterna uppdateras dagligen.

Libris Webbsök
Här kan du hitta information om böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor mm. Från alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek .
Du kan söka på ord i titlar, namn, ämnen och välja sortering efter språk och efter utgivningsår. Du kan inte låna eller reservera böcker i Libris, vänd dig till ditt bibliotek om du vill få hjälp med detta. Observera att Kungliga biblioteket inte lånar ut böcker på svenska språket.

Länkskafferiet
Länksamling utarbetad av Myndigheten för skolutveckling tänkt för skolbruk. Länkarna är kvalitetsgranskade.

Mediearkivet - Betaldatabas
Du kommer in genom att klicka på login utan att ange användarnamn/lösenord . Mediearkivet är Nordens största nyhetsarkiv med 15 miljoner tryckta tidningsartiklar.

Här finns material från över 100 källor; tidningar, tidskrifter och telegrambyråer.  Här hittar du exempelvis texter från Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Göteborgsposten…

Arkivet uppdateras dagligen och innehåller allt du behöver till faktasök och research, eller för att följa trender och tendenser i samhället. Mediearkivet ingår i Retriever - Nordens största leverantör av omvärldsbevakning. 

Nationalencyklopedin

Opendoar
En sida som ger access till vetenskapliga artiklar som är publicerade under Open Acess.

Politiken - Betaldatabas
Skriver om inrikespolitik. I punktform kan bevakningsområdet beskrivas så här:

Politik och samhälle:
• Artiklar om kommittédirektiv 
• Artiklar om utredningar i Ds-serien
• Artiklar om utredningar i SOU-serien
• Artiklar om propositioner och skrivelser
• Artiklar om riksdagsbeslut
• Viktigare politiska frågor vid sidan
  av det offentliga trycket   

Hur hittar man i databasen?
Artikeldatabasen är utformad så att man ska kunna bläddra sig fram till rätt artikel med fyra klick.

• I topp ligger en navigationslist som pekar på: nyheter – ämnen – källor – dokument – kalender – info – sökning. När man klickar där öppnas alternativ på en mer detaljerad nivå i vänsterspalten. Ämnen att notera är bland andra arbete, bostad, juridik, ekonomi, EU, försvar, Miljö och utbildning

• Till höger visas listor med rubrik och ingress, eller källor och titlar. I listorna står den senaste artikeln högst upp.

• När man klickar på rubrik eller titel öppnar sig artikeln. I slutet av varje artikel redovisas källan och i förekommande fall olika länkar.

• Upp till tre typer av länkar visas: länk till källan i fulltext, länk till andra artiklar inom samma ämnesområde, länk till andra artiklar som är direkt relaterade till den artikel som ligger öppen.

• Fritextsökningen på enstaka ord

Updatum
Tjänsten är förinställd att söka nyhetskällor, men genom att välja annan kanal i övre navigatorn kan ni även söka Bloggar, Forum, Pressreleaser, omdömessiter, och sociala media.

  • Skriv in ett sökord i sökrutan och tryck på Sök.
  • Använder ni boolska operander ( AND OR NOT ) skall de skrivas med versaler.
  • Fraser skrivs med citatationstecken ”malmö stadsbibliotek”
    Språk och regioner kan filtreras i den vänstra navigatorn då ni fått träffar på  sökningen.
  • Via ”more search settings” kan ni bygga avancerade sökningar och söka inom tidsintervall.

Safir
Safir är en SÖKPORTAL som ger dig en genväg till kvalitetsgranskade internetsidor.
Safir ägs av Lunds Universitet.

Mik-rummet
En sajt om medveten medieanvändning

Bibblan Guidar

Referenshantering

So-rummet
Länksamling för historia, samhällskunskap, geografi och religion.