Skolledning

Håkan Söderström

Rektor
08-5228 27 03

Biträdande rektorer

Ekonomiprogrammet

Liisa Gellerstedt
08-5228 27 01
073-661 27 13

Estetiska programmet & Samhällsvetenskapliga programmet

Andreas Franke
08-5228 27 01
073-661 27 12

Naturvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet & Idrott, Hälsa & Ledarskapsprogrammet

Katarina Molinari
08-5228 27 01
073-661 27 14