Företagsledning

Niklas Pålsson

VD
Mobil 073-400 02 31

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Håkan Söderström

Rektor
08-522 827 03
soderstrom[at]tibble.nu

André Lindahl

It-chef
073-661 27 19

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Catarina Bratt Hultgren

Ekonomichef/HR-ansvarig
08-522 827 02

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"