Biblioteket

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Bibliotekarie:

Annika Wiman
08-5228 27 50


Bibliotekets öppettider är:

Måndag 09:00-16:50
Tisdag 09:00-16:50
Onsdag 08:15-16:20
Torsdag 09:00-15:50
Fredag 08:15-14:50