Frågor & svar om gymnasieantagningen

Jag är inte antagen men vill gå på Tibble, vad gäller?

Det är i första hand Gymnasieantagningen som fördelar platserna efter elevernas olika val. Utöver de ansökningar från elever som står på reservlistan samlar vi in alla spontana önskemål om att komma in på Tibble där eleven/föräldern själv tagit kontakt med skolan. Dessa ansökningar behandlar vi först efter det att skolan tagit över antagningen från Gymnasieantagningen och reservlistan vi tar över från dem är färdigbehandlad.

Våra studievägledare och biträdande rektorer administrerar samtliga önskemål och kommer att höra av sig till er om studieplats på skolan kan bli aktuell. Meritvärde är grund för antagning.

Skolan kontaktar alltså er om plats kan erbjudas.

Blankett för ansökan till Tibble.

Jag är antagen till Tibble men vill gå ett annat program/inriktning än den jag är antagen till. Kan jag byta?

Chansen att byta program eller inriktning är begränsad i de fall där klasserna är fulla. Från skolstarten tar Tibble Gymnasium över reservantagningen från Gymnasieantagningen. Först då kommer vi kunna göra eventuella byten, eller ändringar. Meritvärde är grund för antagning och byten.

 

Jag vill komma i en speciell klass, eller välja några klasskompisar att gå i samma klass som, vad gäller?

Skolan avvaktar klassammansättning tills Gymnasieantagningen inkommit till skolan med uppgifter om elevers olika val. Skolan har att ta hänsyn till en rad faktorer som programval, inriktningsval, språkval, nationell idrottsutbildning m.m. vid sammansättning av klasser för att kunna göra ett mycket komplicerat schema så attraktivt som möjligt för i första hand respektive klass. Därför är det inte möjligt att tillmötesgå önskemål om utbildningsplats tillsammans med en kompis eller liknande. Klasstillhörighet meddelas genom anslag på skolan vid uppropsdagen.

 

Får jag ett SL-kort när jag börjar på Tibble?

Elever som har längre än 6km till Tibble får kvittera ut SL Access-kort. Korten gäller för resor till och från skolan och kan kompletteras till dygnetrunt-kort hos SL-ombud.

 

Gyantagningen.se

Övriga frågor hänvisas till gyantagningen.se som ansvarar för och sköter antagningen till alla gymnasieskolor till och med skolstarten.

Från och med terminens första dag tar vi över Gymnasieantagningens reservlistor och följer dem strikt. Vid en ledig plats ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som eleven angivti vid sin gymnasieansökan. Om vi inte lyckas nå den elev som står på tur, p.g.a. bristfälliga kontaktuppgifter, kontaktar vi den elev som står näst på tur.