Bild & formgivning

På Tibbles Bild- och forminriktning utbildar vi inom det breda området visuell kultur. Vi anser att kunskap i bildframställning är en viktig baskunskap i dagens bildrika samhälle. Tyngdpunkten i bildundervisningen ligger vid att ge eleverna de verktyg de behöver för att framställa och kommunicera med teckning, måleri, skulptur och foto.

Bild- och formutställningar 2018/2019


Alla inriktningar på Tibble Estet arbetar efter en
3-stegsmodell: 

 • Teknik
 • Fördjupning
 • Projekt

Teknik

Utbildningen startar med kursen Bild och form 1 B där eleverna får kunskaper om både traditionella och nyare metoder för bildframställning. Vi satsar på material av hög kvalitetoch eleverna får exempelvis arbeta med blyerts, kol och akryl, såväl som digitala ritbrädor och lera. Uppgifterna tränar det visuella seendet likväl som fantasi och bilduttryck. 

Eleverna lär sig också metoder för idéproduktion. De producerar sina egna digitala portföljer där de dokumenterar och reflekterar över sin utveckling. Portföljen följer sedan med under hela utbildningen.

I kursen Fotografisk bild undersöker vi den fotografiska tekniken från de äldsta hålkamerorna till dagens digitala teknik. Eleverna får kunskaper i traditionellt mörkrum likväl som i digitala bildbehandlingsprogram. Längre fram ligger tyngdpunkten i undervisningen på experimentella metoder och konstnärligt uttryck.
 

Fördjupning

På Tibble Estet lägger vi stor vikt vid utvecklingen av varje elevs personliga uttryck och vill att de ska hitta de verktyg de behöver för att nå sina personliga mål. 

Kursen Bild ger fördjupade kunskaper i bildframställning. I kursen ingår bland annat att eleven ska få kunskaper i oljemåleri, grafik och digital bild.

I kursen Form får eleverna kunskaper inom området tredimensionell bildframställning. Vi börjar med att inspireras av äldre tiders skulptur för att avsluta med rumsliga installationer. Eleverna får pröva material som lera, gips och trä samt olika blandtekniker. Eleverna får också arbeta utifrån olika formgivningsidéer inom vitt skilda områden såsom keramik, arkitektur och offentlig utsmyckning. De får också kunskaper om olika yrkesroller inom området som scenografer, designer och arkitekter.

I kursen Digitalt skapande får eleverna kunskaper om digital bild och hur bilden samverkar med ljud och text. De gör i denna kurs konstprojekt som prövas både i rumslig gestaltning och på sociala plattformar som bloggar och webbsidor. 

 

Projekt

I kursen Scenografi jobbar bildeleverna med en professionell scenograf och får anpassa sig efter de förutsättningar som ges av exempelvis manus och regi. 
På Tibble Estet får bildeleverna en unik chans att delta i en scenisk teaterproduktion. Arbetet med scenografi ger eleverna erfarenhet av att driva ett projekt tillsammans med många andra, vilket vi tror är en värdefull erfarenhet inför fortsatta studier och arbetsliv.

Vi har kontinuerligt större eller mindre utställningar i alla bildkurser. Andra viktiga inslag i utbildningen är samarbeten med olika beställare från näringsliv och offentlig sektor. 
I kursen Bild och form specialisering driver eleverna projekt utifrån egna idéer. Det kan vara konstnärliga projekt såväl som formgivningsprojekt.  Kursen avslutas med att eleverna producerar en stor utställning på vårterminen i årskurs tre.

Förkunskapsprov

Förkunskapsprovet till Bildinriktningen är i två delar. Den först delen gör du hemma. Du gör då en illustration till den text som du får med kallelsen till ditt förkunskapsprov. Den andra delen gör du hos oss. Den andra delen består av två uppgifter, en modellteckning och en valfri uppgift i färg. Du genomför de två uppgifterna under en halv dag. 

 

 

Modellteckning

Den sökande tecknar av modeller, modellerna är elever från inriktningen. Fokus på att hitta kroppens proportioner, tyngdpunkt och rörelse. Tid till skisser kan variera mellan 20 sekunder till 10 minuter.
Teknik: Blyerts

 

Valfri uppgift i färg

Du målar valfri bild. Motivet är helt upp till dig. Men bilden ska göras i färg. Tekniker att välja mellan är akvarell och torrpastellkritor, eller kombinera. Självklart får du skissa upp ditt motiv med blyerts innan du börjar måla.
Tekniker: Akvarell eller torrpastellkritor

 

Illustration till text (denna bild görs hemma)

Du målar/tecknar en bild till den text som medföljer i kallelsbrevet. Din uppgift är att fånga innehållet och känslan i texten. Bilden får vara i valfri storlek och i valfri teknik. Denna bild gör du hemma och lämnar in när du genomför dina andra prover.
Teknik: Valfri

BILD & FORMGIVNING

 • Bild & form 1b 100
 • Bild 100
 • Form 100
 • Bildteori 100


Programfördjupning

 • Fotografisk bild 1 100
 • Digitalt skapande 100
 • Scenografi, mask & kostym 100
 • Bild & form-specialisering 100
 • Engelska 7